Havacılık Yönetimi

 

Havacılık Yönetimi

Amaç ve Misyon

Havacılık Yönetimi Lisans Programı, Sivil Havacılık Yüksekokulu’na bağlı olan bir bölümdür.

Sivil havacılık günümüzde çok hızlı bir şekilde gelişen bir sektördür. Buna bağlı olarak Havacılık Yönetim Programı’nın amacı, havacılık sektöründeki işletmelerin yönetiminde ve hava alanlarında yer hizmetlerinde çalışacak kadroları en çağdaş ve güncel bilgi ve vasıflarla donatmak, sektörde en başarılı şekilde hizmet verecek şekilde yetiştirmektir. Ayrıca, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü, havacılık sektöründe teorik ve pratik bilgiye sahip deneyimli ve bilgili öğrenciler yetiştirmenin yanında, ileri düzeyde bilimsel çalışmalara ve araştırmalara da katkıda bulunabilecek, havacılık alanında deneyimli yöneticiler ve eğiticiler yetiştirmeyi de amaçlamaktadır. Havacılık Yönetimi lisans programı, 21. yüzyıldaki teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek, konuyla ilgili yeni bilgileri kullanabilecek ve sektörün gelişimine katkı koyabilecek bilgi ve vasıflara sahip düzeyde öğrencilerin yetiştirilmesini hedeflemiştir.

Havacılık Yönetimi lisans programı birçok lisans programları ile ortak yönleri olan bir daldır. Bu dalın işletme, hukuk, insan kaynakları, pazarlama, ve bilgisayar enformasyon sistemleri lisans programları ile birçok ortak yönleri vardır.

Havacılık Yönetimi Programının En Güçlü Yönleri

 1. Bölümün kuruluşunu takip eden ilk iki yılda öğrenciler deneyimli ve uzman öğretim üyeleri sayesinde en üst seviyede konularına hakim olacak şekilde yetiştirilmektedirler. Bunun yanına, aynı süreçte, kardeş üniversite Yakın Doğu Üniversitesi’nin Bilgi İşlem Merkezi ve her türlü teknik ve teknolojik donanımı da öğrencilerin uygulamalı derslerinde kullanılacaktır.
 2. Öğrencilerimizi geleceğin yöneticileri olarak gördüğümüzden dolayı onları işe başladıkları ilk günden itibaren sorumluluk alan, karar verebilen, katılımcı bir liderlik yaklaşımı benimsemelerini hedefleyen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu bakımdan, programın başından itibaren öğrencilerimize bu disiplin ve motivasyonu verecek bir ortamda akademik çalışmalar sürdürülmektedir.
 3. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Havacılık Yönetimi) Bölümü  gelişim ve değişime açık bir bölümdür. İyi planlanmış dört yıllık müfredat programı sayesinde öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmeyi hedeflemektedir.
 4. Ülkemizde Sivil Hava Ulaştırma (Havacılık Yönetimi) Bölümü öğrencilerinin staj yapabilecekleri yeterli kurumlar mevcuttur.
 5. Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmaları çerçevesinde ara elemana olan ihtiyacın gittikçe artması programdan mezun olacak öğrencilerin iş bulma şanslarını artıracaktır.

İş Olanakları

Havacılık Yönetimi Bölümü havacılık alanında devlet ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme amacıyla oluşturulmuş bir programdır. Mezunlar bu amaca uygun olarak yetiştirilmektedirler. Mezunlar, havayolları, havaalanları, yer hizmeti işletmelerinin gerek yönetim gerekse diğer işletme fonksiyonlarında görev alacak şekilde eğitim almaktadırlar. Mezunlar işletmecilik eğitimlerinin yanısıra havacılığın temel konularında ve uzmanlık gerektiren bazı alanlarında bilgi sahibi olacak şekilde eğitim almaktadırlar. İşlemecilik alanında, pazarlama, finansman, insan kaynakları, muhasebe, operasyon ve üretim alanlarında almış oldukları derslerle birlikte havacılık alanında bu derslerin havacılık sektörüne uygulanabildiği havayolu pazarlaması, havayolu yönetimi, havaalanı yönetimi ve havacılık finansı gibi dersler almaktadırlar. Ayrıca havacılık sektörüne özgü olarak havacılık güvenliği ve emniyeti, havaalanı operasyonları ve hava taşımacılığı gibi mesleki dersleri de almaktadırlar. Bölüm dersleri havacılık sektörünün de ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme amacına yönelik olarak ingilizce olarak verilmektedir

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Havacılık Yönetimi) bölümünden mezun olacak öğrencilerin şu sahalarda istihdam edilebilmeleri mümkündür:

 • Özel işletmeler
 • Hava alanları
 • Hava ulaştırma yolcu hizmetleri
 • Kargo hizmetleri
 • Uçuş operasyon planlaması
 • Uçuş pazarlaması
 • Hava alanı planlaması