YÖNETİM KADROSU

 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat AKYÜZ

         YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCISI
Dr. Öğr. Üyesi Hatice MUTİ

      YÜKSEKOKUL SEKRETERİ
             FETHİYE KOÇYİĞİT