Gerçek ve Geleceğe Bakış

Gerçek ve Geleceğe Bakış

MİSYON

Bilim ve teknolojiyi kullanarak Sivil Havacılığa yönelik eğitim ve öğretimini profesyonel anlayış çerçevesinde Sektörün iç dinamikleriyle rekabete dayalı her türlü üretimi yürütmektir.

VİZYON

Eğitim, yönetim, araştırma ve uygulama alanlarında ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınan, tercih edilen bir Sivil Havacılık Eğitim kurumu olmaktır.

İLKE ve  DEĞERLER

Atatürk İlkelerine bağlı,

Evrensel etik değerlere sahip,

İnsan haklarına saygılı,

Akılcı ve bilimsel,

Çalışkan,

Verimli,

Güvenilir ve adil,

Paydaş memnuniyeti odaklı,

Sorumluluk sahibi ve Hesap verebilen,

Şeffaf,

Rekabetçi,

Bilgi toplumu oluşturmada öncü ve yenilikçi,

Kendini ifade edebilen

Toplam Kalite Yönetimi anlayışını benimsemiş kuruluştur.